Du kan velge å konsentrere deg om deler av læreplanen, og dermed følge et opplæringsløp som er skreddersydd for deg.

Ved slutten av kontraktstiden får du vise alt du har lært i en kompetanseprøve. Du vil bli testet ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din, og justert underveis. 

Om det viser seg underveis at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål. Det er Opplæringskontoret som organiserer samarbeidet mellom skolen og bedriften.

Hvorfor være lærekandidat hos Nitor?

Nitor er medlem av OKvekst. Se link nederst på siden. Dette er et opplæringskontor som ligger under Viken Fylkeskommune p.t., og OKvekst bistår Nitors veiledere i å følge deg opp underveis i læretiden.

 

Hvilke fag tilbyr Nitor lærekandidat-ordningen for?

I læretiden blir du fulgt tett opp av en fagansvarlig i Nitor, som skal gi deg god opplæring, inspirasjon og motivasjon. Vi har mange veiledere med god faglig kompetanse, som kan bistå deg på veien.

Vi er godkjente for å ta imot og følge opp Lærekandidater i:

  • Kokkefaget
  • Barne- og ungdomsarbeider faget
  • Salgsfaget
  • IT og data fag

Fant du ikke faget faget du lette etter? Da synes vi du burde ta kontakt med Åse Karin i feltet til høyre. Da kan hun sjekke ut om vi kan tilby faget du etterlyser.

Hva skal til for at jeg kan bli lærekandidat?

Ta kontakt med rådgiver på skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med Nitor. Sammen legger dere en plan og søker om læreplass.

Når kan jeg søke/starte?

Send inn din søknad sammen med rådgiver på skolen, innen 1. februar. Når søknaden er godkjent og du har avtalt dato for oppstart med Nitor, er alt klart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite, dersom du har spørsmål.

Hvor lenge kan jeg være Lærekandidat?

Dersom du har skolegang og/eller praksiserfaring og/eller arbeidserfaring fra tidligere, er det mulig at dette kan telles med som en del av læretiden. Læretiden kan derfor variere med alt fra 1 til 4 år.

Lurer du på hva du skal gjennom av opplæring innen de ulike fagfeltene du kan velge mellom?

Ta en titt her! Hos Utdanningsdirektoratet finnes det nemlig god oversikt over lærerplaner. Som lærekandidat skal en slik læreplan tilpasses nettopp deg, dine behov og ressurser, slik at du får et skreddersydd løp frem til ditt kompetansebevis!