Du skal i hvert fall vite at Nitor kan folk. Etter årevis med observasjoner, kartlegging og tilrettelegging, er vi blitt gode på å rette oss mot den enkeltes behov. Men vi presser oss ikke på. Vi sier bare velkommen, og tror du vil ta kontakt.