Nitor – Storsamfunnets forlengede arm og muliggjører

For hundretusener av mennesker er det ikke uten videre enkelt å gjøre sin plikt. Av ulike årsaker relatert til helse eller funksjonsevne kan hverdagen være riktig så strevsom. Vi kan alle falle utenfor den såkalte «normen». Og ende opp i hva som populært kalles utenforskap.

Dette er mennesker med både arbeidsevne- og glede, men som mangler det lille ekstra for å kunne gjøre nettopp dét – å arbeide.

Nitor er samfunnets forlengede arm til personer i utenforskapet. Ved å tilføre utenforskapet skolering, istandsetting, inspirasjon og ikke minst mestringsfølelse, sjøsetter vi viktig og samfunnskritisk arbeidskraft til norske bedrifter, virksomheter og institusjoner. Hvert år. Hver måned. Hver dag.

Personer som har utfordringer med å starte eller komme tilbake til arbeidslivet, utdannes av Nitor til selv å bli bærere og verdifulle bidragsytere til fellesskapet. Til glede for dem selv. Familiene deres. Og ikke minst til gjelder det for storsamfunnet som får verdifull kompetanse, selvstendige mennesker og høy arbeidskraft i retur fra Nitor.

Arbeidet med å tilføre storsamfunnet arbeidskraft gjør seg ikke selv og er ikke for hvem som helst. Nitor er blant Norges fremste kunnskapsmiljøer hva angår innsikt i utenforskap, skoleringskompetanse og kunnskap om arbeidsmarkedet. Disse tingene, krydret ikke minst med unik, varm og inderlig menneskekjennskap hvor vi mer enn noen er i stand til å se ressursene i enkeltpersoner, er Nitors suksessoppskrift.

 Vi har motkrefter. Visst har vi det. Deltakere som kanskje ikke helt vil. Bedrifter som ikke våger. Og et offentlige apparat som kanskje ikke helt klarer å legge godt nok til rette for dem det gjelder. Ikke har vi høyest lønn. Og ikke de mest fancy lokalene.

Men i Nitor har vi ikke tradisjon for å la oss stoppe av hindringer. Var vi enkle å vippe av pinnen, hadde vår virksomhet vært over for lengst.

For vår aller fremste kompetanse er kanskje først og fremst vår evne til å finne stier rundt, over eller til side når veien ikke er helt rett frem.

For det ingen noen gang kan ta fra oss, er vår ukuelige evne til å finne løsninger der de fleste andre bare ser merarbeid og hindringer.

Illustrasjon verdipyramide Nitor
 

Vi er en arbeidsmarkedsbedrift, som skal gi "jobb med mening" til mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet.

Personer som kommer til oss, møter støttende veiledere, som tilrettelegger for at alle skal vokse på gode opplevelser i arbeidslivet. For å få til dette, samarbeider vi med NAV, Lørenskog kommune (og andre kommuner), lokale bedrifter og frivillige organisasjoner. Produksjon av miljøriktige produkter og tjenester, genererer arbeidsoppgaver til våre arbeidstakere, som igjen gir kompetanse, utvikling og motivasjon til glede og nytte, for både dem selv, Nitor og samarbeidspartnere.

 

Nitor:

  • Er nytenkende og inkluderende
  • Er en sosial entreprenør som har tillit hos våre oppdragsgivere
  • Har et godt omdømme
  • Har respekt for menneskene og miljøet
  • Samarbeider med kommunen, næringslivet og frivilligheten om «et Lørenskog for alle».