fbpx

Om oss

Vi er en arbeidsmarkedsbedrift, som skal gi "jobb med mening" til mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet.

Nitor

Personer som kommer til oss, møter støttende veiledere, som tilrettelegger for at alle skal vokse på gode opplevelser i arbeidslivet. For å få til dette, samarbeider vi med NAV, Lørenskog kommune (og andre kommuner), lokale bedrifter og frivillige organisasjoner. Produksjon av miljøriktige produkter og tjenester, genererer arbeidsoppgaver til våre arbeidstakere, som igjen gir kompetanse, utvikling og motivasjon til glede og nytte, for både dem selv, Nitor og samarbeidspartnere.

Nitor:

  • er nytenkende og inkluderende
  • er en sosial entreprenør som har tillit hos våre oppdragsgivere
  • har et godt omdømme
  • har respekt for menneskene og miljøet
  • samarbeider med kommunen, næringslivet og frivilligheten om «et Lørenskog for alle».

Alle som har Nitor som arbeidsplass har vært med å jobbe frem «styringspyramiden». Her er hele Nitors strategi og verdigrunnlag samlet. La den vise vei!