Nitor er et konsern med 4 selskaper

 

  • Nitor AS som i hovedsak leverer morsselskapstjenester samt er kontraktspartner i enkelte oppdrag og kontrakter. 

  • Nitor Opus AS hvor de statlige tiltakene er organisert. 

  • Nitor Vital AS hvor de kommunale tiltakene er. I dette er et tilrettelagt Arbeidssentertilbud for mennesker med bistandsbehov, og lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer i Lørenskog kommune. 

  • Nitor Novum AS leverer på anbudsutsatte arbeidsmarkedstiltak

Lørenskog kommune eier Nitor 100 %, og utøver sitt eierskap gjennom generalforsmalingen, vanligvis i juni. Det er formannskapet ved ordføreren som er Nitors generalforsamling. Generalforsamlingen oppnevner også valgkomiteen som foreslår kandidater til styret. 

Styret i Nitor

Styret i Nitor er generalforsamling for de enkelte datterselskapene og består av 7 medlemmer:

Styreleder: Kai Øivind Brenden Portrettbilde av Kai Øyvind Brenden

 

 

 

 

Portrettbilde av Siv Svensson

Nestleder: Siv Svensson Ostrø 

 

 

 

Portrettbilde av Grete Crowo

Styremedlem: Grethe Crowo 

 

 

 

 

Portrettbilde av Iman WinkelmanStyremedlem: Iman Winkelman 

 

 

 

 

Bilde av Anne Berger SørliStyremedlem: Anne Berger Sørli 

 

 

 

 

Profilbilde av Nina Karine JacobsenAnsattevalgt styremedlem: Nina Karine Jacobsen

 

 

 

 

Profilbilde av Nina Lehne KværnerudAnsattevalgt styremedlem: Nina Lehne Kværnerud