• Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Sammen med din veileder tar dere jevnlige vurderinger på om det kan være aktuelt for deg med andre tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.