• Du har som har, eller i nær fremtid ventes å få, innvilget varig uførepensjon.
  • Du har kontakt med en veileder på NAV som søker deg inn på tiltaket.