Vi hjelper deg med dine oppgaver!

Du synes det er godt å kunne gi oppgavene til noen andre. Å vite at det også bidrar til å gi arbeid til noen som trenger det, er også et stort pluss for din bedrift, som er opptatt av å ta samfunnsansvar. Du har en fast kontaktperson på Nitor som alltid er positiv, og ønsker å få gjennomført ditt prosjekt. Sammen finner dere frem til pris, og en frist for når du må ha det ferdig. Du vet at vi slenger oss rundt og tar en ordentlig dugnad for å få til jobben. På toppen av det hele, hjelper vi deg gjerne med å frakte varene.

Ta kontakt med oss for å få løst dine oppgaver!