Vi er en vekstbedrift med fokus på stolthet, trygghet og oppmerksomhet i arbeidslivet. Alle kan ikke alt, men alle kan noe. Dette ønsker vi å fremme ved å involvere oss med det lokale arbeidslivet, og å bistå med tilrettelegging og oppfølging for at alle skal kunne høre til på en arbeidsplass.

Arbeidstrening gir økt selvfølelse

La deltakere fra Nitor (AFT, arbeidssenteret eller LØA) prøve seg ut i det ordinære arbeidsliv eller med ekstra tilrettelegging fra en av våre veiledere eller NAV. Som en inkluderende og skjermet vekstbedrift har vi mange talent som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet via ordinære søkeprosesser og kanaler.

Gjennom tett samarbeid med våre veiledere finner vi personer med egenskaper og kompetanse som kan gi noe ekstra til din bedrift.

Mennesker som kommer til Nitor, står utenfor arbeidsmarkedet, og veien tilbake kan føles lang. Alle, uansett bakgrunn, sitter med kunnskap og erfaringer de har fått gjennom livet, enten i- eller utenfor arbeidslivet. Gjennom veiledning og kartlegging, avdekker vi muligheter for fremtiden, og med riktig støtte får deltaker eller arbeidstaker mulighet til å blomstre. Arbeidserfaring og muligheten til å bygge nettverk, gir økt selvfølelse og styrket tro på egne muligheter. Vi trenger deg som vil satse på oss!

Ta kontakt med Kjell Martin (se skjema) for å få vite mer om hvordan du kan bli Nitor-partner.