fbpx

Ledige stillinger

Vi har to stillinger ledig:
Les annonsen Teamleder AFT
Les annonsen Veileder AFT

Til vårt datterselskap Nitor Opus AS søker vi nå:

TEAMLEDER AFT (Arbeidsforberedende Trening)

Om stillingen:

 • Resultat- og personalansvar for 9 veiledere
 • Ansvarlig for å lede og videreutvikle avdelingen i henhold til mål og strategier
 • Skape aktiviteter og samarbeid med vår oppdragiver NAV og næringslivet
 • Samarbeid med fagansvarlig AFT
 • Ha egen portefølje med deltakere; herunder veiledning og oppfølging av deltakere og arbeidsgivere. Bidra til tett oppfølging av deltakere i tiltaksløpet for at de skal komme ut i arbeid eller utdanning.
 • Sørge for at Nitor har et godt og positivt omdømme i lokalmiljøet
 • Bidra til en sunn og motiverende bedriftskultur
 • Fordel med kjennskap til karriereveiledning og veiledningsmetodikk, samt verktøy som benyttes innenfor disse områdene.
 • Rapporterer til avdelingsleder Nitor Opus AS

Om deg:

 • Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå.
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver eller annen relevant erfaring
 • En selvstendig pådriver i positiv forstand
 • Har god relasjonskompetanse
 • Engasjement for utvikling av mennesker og bærekraftig miljø
 • Brennende ønske om å lykkes
 • Ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet
 • Du kan identifisere deg med våre verdier stolte – trygge – oppmerksomme og gjør de til dine egne.
 • Kan kommunisere meget godt skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

 • Er en motivator, veileder og sikrer god lagånd i teamet
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Er åpen og inkluderende
 • Har god relasjonskompetanse
 • Har evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Har et ønske om å oppnå resultater
 • Kommuniserer meget godt skriftlig og muntlig

Ønsker du å bidra med å fylle vår visjon med innhold kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikring og pensjonsordninger
 • Personlige utviklingsmuligheter
 • Frihet og store påvirkningsmuligheter i en ubyråkratisk organisasjon
 • Medarbeider i et solid selskap eid av Lørenskog kommune

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Kjetil Bakken på 95 93 97 50 eller kjetil.bakken@getmail.no . Eller avdelingsleder  Glenn Andersen på 913 09 950 eller glenn.andersen@nitor.no

Søknadsfrist snarest. Søknad og CV sendes til glenn.andersen@nitor.no

 

Til vårt datterselskap Nitor Opus AS søker vi nå:

VEILEDER AFT (Arbeidsforberedende Trening)

Arbeidsoppgaver

 • Veilede deltakere i tiltaket til jobb eller utdanning
 • Individuell oppfølging og veiledning iht. tiltaksgjennomføring for den enkelte tiltaksdeltaker sett opp gjeldene kravspesifikasjon
 • Ansvar for å etablere og vedlikeholde arbeidsgivernettverk/kontakt med bedrifter
 • Gjennomføre kartleggings-, motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Analysere og vurdere kartleggingsresultater
 • Sørge for at deltakerne får mulighet til utprøving i ordinært arbeidsliv og eller i intern arbeidstrening i Nitor
 • Utarbeide forslag til realistiske individuelle planer for at deltakerne skal kunne få jobb eller komme i utdanning
 • Skriftlig rapportering til NAV
 • Tett samarbeid med NAV-veiledere, arbeidsgivere og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Jobbe i team med andre veiledere
 • Rapportere direkte til teamleder AFT

 

Kvalifikasjoner 

Viktig informasjon til deg som søker:

Søker til stillingen skal til sammen dekke kompetanseområder som følger under. Hver enkel søker  dekke minimum to (2) av kompetanseområdene. Dette skal beskrives nærmere i søknaden:

 • Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå.
 • Kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/lokalt arbeidsmarked
 • Erfaring med relevante metoder og verktøy innen yrkes- og karriereveiledning, eksempelvis Motiverende Intervju (MI), Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) og karriereveiledningsverktøy som VIP 24.
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet.
 • Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer

Vi ønsker at du:

 • Er en motivator, veileder og sikrer god lagånd i teamet
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Er åpen og inkluderende
 • Har god relasjonskompetanse
 • Har evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Har et ønske om å oppnå resultater
 • Kommuniserer meget godt skriftlig og muntlig

Ønsker du å bidra med å fylle vår visjon med innhold kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikring og pensjonsordninger
 • Personlige utviklingsmuligheter
 • Frihet og store påvirkningsmuligheter i en ubyråkratisk organisasjon
 • Medarbeider i et solid selskap eid av Lørenskog kommune

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Glenn Andersen på 913 09 950 eller glenn.andersen@nitor.no

Søknadsfrist snarest. Søknad og CV sendes til glenn.andersen@nitor.no