fbpx

Ledige stillinger

Vil du ha en jobb med mening, som teamleder for vårt produksjonskjøkken «Godbiten»?

Hvem er du?
Du har matfaglig bakgrunn, og et hjerte for å utvikle et fristende mattilbud til forventningsfulle kunder. Du er glad i folk og samarbeid, og viser dette gjennom å være en inspirerende leder for våre fem veiledere og ca 25 som har ekstra tilrettelagte stillinger. Sammen jobber dere for at alle medarbeidere på produksjonskjøkkenet skal få gode mestringsopplevelser gjennom faglig og personlig utvikling. Ut i fra sterke holdninger og handlekraft, jobber du godt med prosessarbeid og det å utvikle matproduksjonen på Nitor i tråd med planer, budsjetter og målsetninger. Som arbeidsmarkedsbedrift, er det viktig for Nitor å gi en jobb med mening til våre medarbeidere og du har hele tiden med deg våre verdier; trygge, oppmerksomme og stolte i arbeidet du gjør. Du er nysgjerrig og drives av å tenke nytt og kreativt. Med en stor tro på endring og utvikling bygger du opp et matteam som setter service og kvalitet på topp.

Hvem er vi?

Nitor er en arbeidsmarkedsbedrift som er 100% eid av Lørenskog kommune. Vi er stolte av å være en katalysator for folk som ønsker å finne sin vei i arbeidslivet. I samarbeid med våre eiere, Nav, lokale bedrifter og frivillige organisasjoner, tilrettelegger vi for individuelle arbeidsrettede tiltak, som legger grunnlag for personlig utvikling av mennesker, basert på evner, behov, muligheter og forutsetninger. Mattilbudet på Nitor gir mange flotte arbeidsoppgaver: fem ungdomsskolekantiner, rådhuskantinen i Lørenskog, Losby kafé og besøksgård, catering.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves matfaglig bakgrunn – fortrinnsvis fagbrev som kokk eller lignende
 • Erfaring fra, og kjennskap til, sosialt arbeid vil bli vektlagt
 • Vi har lærlinger og lærekandidater så erfaring fra og kjennskap til opplæring og kompetanseheving vil være en fordel
 • Søkere må ha meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Flerkulturell forståelse vektlegges
 • Personlig egnethet og god relasjonskompetanse vektlegges
 • Teamleder har ansvar for Avdelingens økonomi, strategi, mål og handlingsplaner, så erfaring med det vil være viktig for oss.

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Gode vilkår for tjenestepensjon, medlem i Lørenskog kommunale pensjonskasse, forsikring
 • Deltakelse i utvidet ledergruppe og rapportering til daglig leder
 • Mulighet til å være med på å utvikle Nitor til en spennende bedrift
 • faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og øvrig kompetanseheving
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke egen og andres arbeidsdag.
 • Gunstig arbeidstid i hovedsak på dagtid, 37,5 t arbeidsuke

 Vi håper du har lyst til å være en del av teamet vårt og og levere god, sunn og trygg mat som et høydepunkt til våre kunder.

Ser dette spennende ut, ber vi deg sende oss en søknad med CV (Attester og vitnemål ber vi ev. om senere) snarest og senest innen 10.8.2022. Dersom du ønsker ytterligere opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med daglig ledere Kjetil Bakken på tlf 9593975