fbpx

Testsenter

Målrettet og med høy selvdisiplin, har du lest i flere uker, og føler deg klar til å ta testen. Pensum sitter som ei kule, og nå er det bare siste prøven igjen, før du står lykkelig med beviset i hånden.

Pugga og klar for prøve?

Du er velkommen til å ta prøver hos oss. Ta kontakt på forhånd, for å avtale prøvetid på 67 91 34 40 eller kundetorg@nitor.no

 

NB: Kundetorget er stengt fra juli og frem til 9. august. 

Praktisk informasjon
Testsenteret holder til i Kjennveien 153, 1470 Lørenskog, i 1. etasje. Vi møter deg der til tiden vi har avtalt.

Betaling og priser
For etablererprøven og kunnskapsprøvene, betaler du 400 kr til Nitor Vital. Du kan betale  i kontanter på prøvedagen, til kontonummer 1503 99 12837, eller med Vipps til nummer 635792. Vi vil gjerne se legitimasjon og eventuelt kvittering for at du har betalt (dersom du har betalt på forhånd), før du setter i gang med prøven. Du kan dessverre ikke betale med bankterminal hos oss.

Dersom du skal ta båtførerprøven, registrerer du deg og betaler 768 kr på båtførerregisteret.no.

Om du skal ta solarieprøven, registrerer du deg på solarieproven.no og betaler 1544 kr gjennom denne nettsiden.

Utsteding av bevis
Når du kan rope hurra for bestått prøve, vil vi be deg skrive ned personalia i et skjema du får utlevert. Vi trenger navn, adresse og fødselsdato, for å lage bevis som sendes til deg på mail. Informasjonen blir sendt til Lørenskog kommune, som lager bevisene. Det tar noen dager før du endelig har beviset for hånden.

Tilrettelegging for deg som har spesielle behov
Dersom du har dysleksi, er svaksynt, eller har andre utfordringer kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest. Ta kontakt med oss før du skal ta prøven, så ordner vi dette.

Prøver du kan ta hos oss
Klikk på prøven du ønsker å ta, for mer informasjon om pensum, gjennomføring og tillatte hjelpemidler:

Etablererprøven i serveringsvirksomhet
Skal du være daglig leder og drive et serveringssted, må du være over 18 år, og ha bestått etablererprøven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve der du må vise at du har kunnskap om økonomistyring og lovgivning som er viktig for å kunne drive et serveringssted. Det innebærer at du må ha oversikt over serveringsloven, alkoholloven, skatteloven, regnskapsloven, konkursloven og arbeidsmiljøloven.

Hjelpemidler: Lovsamling
Varighet: 90 minutter
Hva skal til for å bestå prøven: Du må ha riktig på minst 40 av 50 spørsmål.

Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling
På et skjenkested må både styrer og stedfortreder ha fylt 20 år, og ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling. 

På denne prøven må du vise at du har kompetanse på bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Hjelpemidler: Det er ikke anledning til å benytte hjelpemidler på denne prøven.
Varighet: 60 minutter
Hva skal til for å bestå prøven: Du må ha riktig på minst 24 av 30 spørsmål.

Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling 
På et salgssted for alkohol, må styrer og stedfortreder ha fylt 20 år og ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling. 

På denne prøven skal du vise at du har kunnskap om bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 3, 7, 8 og 9, og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser

Hjelpemidler: Det er ikke anledning til å benytte hjelpemidler på denne prøven.
Varighet: 60 minutter
Hva skal til for å bestå prøven: Du må ha riktig på minst 24 av 30 spørsmål.

Kunnskapsprøve for kontrollører
Er du kontrollør og skal utføre salgs- og skjenkekontroll, må du ha bestått kunnskapsprøven for kontrollører.

På denne prøven skal du vise at du har kunnskap om innholdet i alkoholloven kapittel 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9, og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Hjelpemidler: Det er ikke anledning til å benytte hjelpemidler på denne prøven.
Varighet: 60 minutter
Hva skal til for å bestå prøven: Du må ha riktig på minst 24 av 30 spørsmål.

Solarieprøven
Skal du jobbe i solstudio og ha kundekontakt, må du ha bestått solarieprøven. På denne prøven skal du vise at du har kunnskapen som skal til for å gi god informasjon til kundene. Kravet om solarieprøve gjelder også for treningssentre, frisører, hudsalonger, arbeidsplasser, og lignende, som tilbyr bruk av solarier.

Hjelpemidler: Det er ikke anledning til å benytte hjelpemidler på denne prøven. Solarieopplæringen og Solarieprøven er nå også tilgjengelig på engelsk, i tillegg til bokmål og nynorsk.

Varighet: 30 minutter
Hva skal til for å bestå prøven; Du må ha riktig på 75% av 35 spørsmål.

 

Båtførerprøven
Dersom du er født fra og med 1. januar 1980 og senere, og ønsker å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter, eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis. Det er ingen praktisk prøve for å få utstedt beviset.

På denne prøven skal du vise at du har kunnskap om fire hovedtemaer; sjømannskap, lover og regler, navigasjon og kartlesning og spesielt viktige emner. Du kan lese mer om hva som er pensum til båtførerprøven på sjøfartsdirektoratets sider. På båtførerregisteret.no, kan du lese mer om veien til båtførerbevis.

Hjelpemidler: parallellforskyver/linjal, kladdeark, kalkulator. Du får utdelt kart av testleder på prøvdedagen.
Varighet: 60 minutter
Hva skal til for å bestå prøven: Du må svare riktig på minst 40 av 50 oppgaver, samt at emne 4 også må være over 80%.

På grunn av koronasituasjonen åpnet Sjøfartsdirektoratet for å ta videoovervåket test hjemmefra. Denne ordningen vil i første omgang vare ut juni 2020, og er i perioden likestilt med prøver som gjennomføres på fysiske testsentre. Oppdatert informasjon om status finner du på båtførerregisteret.no.

 

Kan vi hjelpe deg?

Kundetorget

E-post: kundetorg@nitor.no
Telefon: 67 91 34 40