fbpx

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Med fokus på dine ferdigheter, finner du frem til nye muligheter i arbeidslivet.

AFT er veien til et yrkesaktivt liv

AFT er et tilbud til deg som har fått nedsatt arbeidsevne, og som har behov for bistand og tett oppfølging, for å komme i arbeid eller utdanning. Gjennom tillitsfulle samtaler med din veileder, legger dere en plan for veien din mot jobb eller utdanning.

I samarbeid med deg kartlegger og avklarer vi din tidligere yrkeserfaring, kompetanse og realkompetanse. Fokuset er på dine muligheter i arbeidsmarkedet og eventuelle behov for kompetansebygging, samt oppbygging av CV og hvordan skrive jobbsøknad.

Kompetansekartleggingen tar sikte på å forene dine helsemessige forutsetninger og kompetansegrunnlag, opp mot profiler fra bl.a. karriereverktøyet Vip24. Gjennom dette verktøyet får du en god oversikt over styrkene dine, og hva du kan utvikle deg videre på. Kanskje oppdager du noen nye sider ved deg selv, og ser fremtidsmuligheter som kan gi deg et yrkesaktivt liv.

Det kan være at du har behov for å heve din basiskompetanse som for eksempel lese- og skriveferdigheter for et yrkesfaglig løp og/eller opplæring eller utdanning. Da vil det være aktuelt at vi samarbeider med skole, fylkeskommune eller arbeidsgivere.

Med utgangspunkt i dine ønsker, interesser og kompetanse, får du prøve deg i arbeid internt på Nitor eller i en ekstern virksomhet. Du skal føle deg trygg på at bedriften og veileder møter deg på en støttende måte. De skal tilpasse arbeidspraksisen eller kurs/utdanning for din personlige utvikling, og være der for at du skal få stolte opplevelser i arbeidslivet.

Underveis bistår vi deg i å skrive CV, jobbsøknader og trener deg i intervjusituasjonen. Målet for AFT-tiltaket er at arbeidspraksisen skal ende med ansettelse eller utdanning. Våre jobbveiledere har god kompetanse innen vårt fagfelt, og sammen finner vi en veileder som kan passe deg.

Hva skal til for at jeg kan jobbe på AFT?

  • Du har en veileder i NAV som søker deg inn på tiltaket.

Når kan jeg starte?

  • I samarbeid med NAV og Nitor finner vi en oppstartsdato.

Hvor lenge kan jeg være på AFT?

  • AFT kan vare opp til ett år. Skulle du trenger mer tid, kan vi forlenge tiltaket ditt inntil ett år i samråd med NAV. Etter enighet med NAV, vil det være mulig å få oppfølging av Nitor i ytterligere ett år hvis du er i utdanning.

Kan jeg hjelpe deg?

Pål Wedde Buer
Teamleder, AFT

E-post: pwb@nitor.no
Telefon: 468 19 023

Arbeidsområder på AFT

Som deltaker på tiltaket AFT, kan du jobbe med mange spennende arbeidsoppgaver.

Fruktpakking

Fruktpakking

Gårdsarbeid - Victoria Kristiansen

Gårdsarbeid

Håndverksproduksjon

Håndverksproduksjon

Kafé

Kafé

Kantine - Nina Bordvik

Kantine

Pakkeoppdrag

Pakkeoppdrag

Print/permproduksjon

Print / permproduksjon

Snekkerverksted

Snekkerverksted

Storkjøkken - Camilla Holum

Storkjøkken

Transport- og serviceoppdrag

Transport- og serviceoppdrag

Vedproduksjon

Vedproduksjon