fbpx

Transport- og serviceoppdrag

Når du jobber med serviceoppdrag har du en betydningsfull rolle. Du er i markedet, akkurat der det skjer, og er Nitors ansikt utad.

Bli med ut på TOKT

Du er med på morgenmøtet for å planlegge dagen. Ordrekontoret har tatt imot mange henvendelser fra privatpersoner og bedrifter, som ønsker hjelp. Dere har allerede noen faste kjøreoppdrag, og de nye forespørslene må passe inn i puslespillet. I transport- og serviceavdelingen inngår:

T – transport
O – ordrekontor
K – kundesenter
T –  tjenester til innbyggere

Å gjøre et godt inntrykk
På serviceoppdragene er det behov for både sjåfører og hjelpemannsskap. Som Nitors ansikt utad, er det viktig at du er bevisst på presentasjon og fremtoning. Det er viktige brikker for å vise kundene at vi er en seriøs aktør. Når du føler deg trygg på oppgaven, kan du gjerne aktivt søke kontakt med kundene. De setter stor pris på tett oppfølging, og at de får gi sine tilbakemeldinger og ønsker. 

Oppgaver som går under transport- og servceoppdrag:
Hagepleie
Flytteoppdrag
Lager
Transport
Ordrekontor

Inspirerende oppgaver for oss, gir spennende tjenester for deg:

Servicetjenester

Servicetjenester

Avdelingene med transport- og serviceoppdrag

Jobber du på en av disse avdelingene, kan du ha transport- og serviceoppdrag som arbeidsområde.

Arbeidssenteret - Stian Ose

Arbeidssenteret

LØA

LØA

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Nina Bordvik

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Jobbstart