fbpx

Print/permproduksjon

Innhold til norsk-kurspermer for Kompetansehuset Neo blir produsert i mangetall. Du håndterer kopimaskinen, og sørger for at de forskjellige kapitlene blir ferdig kopiert og systematisert.

Produksjon av kurspermer

Kurspermene leveres komplette fra oss, og du har planene klare for hvilke permer som skal produseres og til hvilke bransjer og bedrifter, over hele landet, den nærmeste tiden. For å holde produksjonen i gang, har du oversikt over hva som må kjøpes inn av kontorrekvisita og legger inn bestilling i nettbutikken.

Sette innhold inn i permer
Du setter innhold med de riktige kapitlene til ulike norsk-kurs inn i permer med skilleark.
Ferdigstilte permer til både lærere og deltakere pakkes godt i esker og frankeres, slik at de er klare til å leveres på postkontoret eller hentes med budbil.

Inspirerende oppgaver for oss, gir spennende tjenester for deg:

Pakketjenester

Avdelingene med print og permproduksjon

Jobber du på en av disse avdelingene i Nitor, har du mulighet til å ha print/permproduksjon som arbeidsområde.

LØA

LØA

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)