Nitor

Besøksadresse:

Kjennveien 153
Lørenskog

Postadresse:

Rådhuset, Postboks 304
1471 Lørenskog

Telefon:

67 91 34 40

Epost:

post@nitor.no

Avdelinger

 • Arbeidsforberedende trening

  Kjennveien 153
  1470 Lørenskog
 • Varig tilrettelagt arbeid

  Kjennveien 155, 1470 Lørenskog
  og Bakkerudveien 1, 1475 Finstadjordet
 • Løa

  Kjennveien 153
  1470 Lørenskog
 • Arbeidssenteret

  Kjennveien 153
  1470 Lørenskog
  Tlf: 97150537

Kontaktpersoner

 • Administrasjonen

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Birger Sommerstedt Konstituert daglig leder bso@nitor.no 469 28 964
 • Heidi Bråten Økonomi- og lønnsmedarbeider, avdelingsleder Jobbstart heidi.braaten@nitor.no 67 91 34 40 900 42 667
 • Arbeidsforberedende trening

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Arbeidssenteret

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Laila Sørlie Avdelingsleder ls@nitor.no 951 62 275
 • Nina Lehne Kværnerud Arbeidsveileder nlk@nitor.no 907 67 457
 • Karl Christian Våtvik Arbeidsveileder 906 18 148
 • Randi Ballangrud Arbeidsveileder randi.ballangrud@nitor.no
 • Stein Kåre Laingen Arbeidsveileder stein.kare.laingen@nitor.no 904 01 287
 • Jon Eirik Nesset Arbeidsveileder 913 07 401
 • Lene Johansen Kose Arbeidsveileder 903 64 097
 • Nina Hansen Muri Arbeidsveileder 940 11 939
 • Vidar Segelstad Arbeidsveileder vs@nitor.no 907 27 433
 • Toril Karlsnes Arbeidsveileder tka@nitor.no 922 70 171
 • Yma Karlstad Arbeidsveileder yma@nitor.no 922 70 166
 • Elisabeth Rue Arbeidsveileder er@nitor.no
 • Boye Opoku Arbeidsveileder bo@nitor.no 922 60 586
 • Fellestjenester

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Birgit Hovdsveen Arbeidsveileder, renhold bh@nitor.no 979 52 132
 • Jobbstart

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Løa

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Lene Bjerke Jensen Avdelingsleder lbj@nitor.no 902 94 770
 • Siri Vatle Gulbrandsen Arbeidsveileder svg@nitor.no 994 08 310
 • Britt Fritsvold Arbeidsveileder bf@nitor.no 902 94 770
 • Varig tilrettelagt Arbeid

 • Navn Stilling Epost Direkte Mobil
 • Glenn Andersen Avdelingsleder glenn.andersen@nitor.no 913 09 950
 • Gøran Johansen Arbeidsveileder Godbiten gj@nitor.no 902 01 071
 • Juli Bernadotte Arbeidsveileder/faglig ansvarlig mat jb@nitor.no 940 13 291
 • Reeza Enciso Arbeidsveileder, Godbiten reeza.enciso.no 902 01 071
 • Beate Opgård Arbeidsveileder Losby kafé bco@nitor.no 67 97 44 45 476 76 552
 • Ole Kristian Sauge Arbeidsveileder ungskogpleie oks@nitor.no 991 12 344
 • Knut Huse Arbeidsveileder Losby besøksgård khu@nitor.no 67 97 44 46 994 47 953