Ledig stilling Daglig leder - Nitor- Gruppen.

Søknadsfrist:
24.04.2019

Sted: 

Lørenskog


Konsulent:

Per Inge Hjertaker 
917 29 682


Nitor-gruppen består av totalt tre selskaper; Nitor AS og datterselskapene Nitor Opus AS og Nitor Vital AS. Nitor Opus leverer tjenester til NAV i Akershus om omkringsliggende fylker, mens Nitor Vital leverer primært tjenester til Lørenskog og nærliggende kommuner. Selskapets verdier er "tillit, respekt og likeverd. " Nitorgruppens formål er å tilrettelegge individuelle arbeidsrettede tiltak og legge grunnlag for personlig og faglig utvikling for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid, basert på behov, muligheter og forutsetninger. Dette innebærer å tilby varige tilrettelagte arbeidsplasser, for dem som trenger det, og tilby karriereløp for mennesker som trenger litt ekstra støtte på veien ut i, eller tilbake til, det ordinære arbeidslivet. Nitor leverer i dag godt på de kvalitetsparametrene vi måles på. Nitor-gruppen har 45 ansatte og har vår virksomhet sentralt i Lørenskog sentrum i tillegg til at vi driver Losby gård. Mer om oss på www.nitor.no

Daglig leder - Nitor-gruppen
Vi søker etter en kraftfull, klok og erfaren leder som kan utvikle selskapet videre i tråd med de ambisjoner Lørenskog kommune og samfunnet ellers har for selskapet. Kandidater har erfaring fra ledelse av kompetansebedrifter, innsikt i offentlig virksomhetsstyring, forretningsdrift og erfaring fra utviklingsarbeid. 
Ansvar/ arbeidsoppgaver 
 • Lede og utvikle organisasjonen og dens medarbeidere 
 • Strategi/ planarbeid i nært samarbeid med styret, ledelse og ansatte 
 • Virksomhetsstyring, økonomistyring/ kontroll, budsjettering og finansiering 
 • Utvikle selskapets omdømme og aktiviteter gjennom å bygge relasjoner og kontaktskapende arbeid overfor aktuelle målgrupper 
 • Tilbudsarbeid og forhandlinger 
 • Aktuell representasjon, foredragsvirksomhet, media-kontakt etc 
 • Lede arbeidet i selskapets ledergruppe 
 • Saksbehandling for styret 
Kvalifikasjoner 
 • Solid ledererfaring fra kompetansebedrifter med dokumenterte resultater 
 • Kunnskap om offentlig forvaltning, og gjerne erfaring fra offentlig eide virksomheter 
 • Erfaring fra utviklingsprosesser 
 • God forretningsmessige forståelse og erfaring 
 • Erfaren som relasjonsbygger og vant til media 
 • Erfaring fra arbeid i eller overfor et styre 
 • Høyere relevant utdanning 
Personlige egenskaper/lederstil 
 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg 
 • Tenke, lede og handle analytisk og strategisk, men også operativ og gjennomføringssterk 
 • Kreativ, mulighets- og løsningsorientert 
 • Åpen, uformell og ærlig og med gode kommunikasjonsevner 
 • God team- og relasjonsbygger 
Vi tilbyr en utfordrende stilling for kandidater som identifiserer seg med vårt samfunnsoppdrag, og gjennom sitt lederskap vil realisere visjonen om å bidra til den store forskjellen i menneskers fremtid. 
For nærmere informasjon om stillingen kontakt styrets leder Kai Øivind Brenden, tlf 90865362, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker, tlf. 91729682. Kortfattet søknad sendes snarest og senest 24. april 2019.


Søk på stillingen her: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/S...