Equass-sertifisert for to nye år! - bilde

Equass-sertifisert for to nye år!

Myndighetene krever at alle arrangører av skjermede tiltak skal kunne fremvise systemer for kvalitetsikring. EQUASS (European Quality in Social Services) Assurance er et europeisk system for revisjon av bedrifters kvalitetsikringssystemer. Nitor var oppe til eksamen i april. Det ble gjennomgått 100 sjekkpunkter som skulle avklare om vi driver i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Vi besto, og er sertifisert for to nye år!