Smilefjestilsyn på Losby kafé

Losby kafé fikk på fredag 3. november 2017 et uanmeldt tilsynsbesøk fra mattilsynet. Dette er selvfølgelig veldig spennende for oss som jobber i kafeen. Det er viktig for oss at vi leverer god kvalitet til våre kunder. Vi vet vi har gode rutiner for renhold, vedlikehold, hygiene og håndtering av mat, men det er jo alltid spennende å få noen utenfra til å se på alt dette! Tilsynsbesøket blir nå kalt for smilefjestilsyn. En ny ordning der mattilsynet kontrollerer serveringssteder og gjør resultatene tilgjengelig for kundene. Etter kontrollen får man da et smilefjessymbol: et smil, en strekmunn eller en sur munn.
Vi veldig glade og stolte over at vi etter kontrollen nå kan henge opp et smilefjes godt synlig for alle våre kunder! Et smil(efjes) var også godt synlig på ansiktet til alle oss som jobber i kafeen. Det er godt å få en bekreftelse på at vi gjør en god jobb. Resultatene blir også publisert på matportalen.no/smilefjes.