Pedagogisk opplegg

Å lære om dyr og natur gjør det lettere for barn og ungdom å forstå hvor viktig naturen er for oss mennesker. En dag på gården er en fin måte å oppdage naturen på. Sammen med en veileder får de undersøke, undre seg og ressonere over ting vi har rundt oss. De blir kjent med våre alminneligste husdyr, og får en innsikt i hvordan dyr, planter og mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Vi legger også vekt på å fortelle om historie, lokalsamfunn, næringer, tradisjoner og levesett.

Vi kan skreddersy et opplegg som passer akkurat for dere! For mer info og priser, ta kontakt på telefon: 67 97 44 45, eller mail: losby.besoksgard@nitor.no